ล้างฟิล์มขาวดำ B&W Film Process

135/120 process (D-76 dev.)    = 180 THB

135/120 process (T-grain dev.) = 200 THB

4x5 Sheet film   (T-grain dev.) = 200 THB

       *Push and pull Film 50 THB / stop.

(ราคาล้างฟิล์มรวมค่าซองฟิล์มแบบ Archivalของ Printfile)

แสกนฟิล์ม Hi-Res-Scan for Print

(ราคาต่อภาพ)

  • 135 film

Small: res 2,400 dpi (2400x3600 pixels 48-bit, 50 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 8x12 นิ้วถึง 10x15 นิ้ว= 20 THB

Medium: res 3,200 dpi (3000x4500 pixels 48-bit, 76 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 10x15 นิ้วถึง 12x18 นิ้ว= 50 THB

Large: res 4,800 dpi (4480x6720 pixels 48-bit, 172 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 16x24 นิ้วถึง 20x30 นิ้ว= 100 THB

  • 120 film

Small: res 1,200 dpi (2834x2834 pixels 48-bit, 46 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 10x10 นิ้วถึง 14x14 นิ้ว= 20 THB

Medium: res 2,400 dpi (5194x5194 pixels 48-bit, 155 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 17x17นิ้วถึง 20x20 นิ้ว= 70 THB

Large: res 3,200 dpi (6926x6926 pixels 48-bit, 274 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 24x24 นิ้วถึง 30x30 นิ้ว= 120 THB

  • 4x5 film

Small: res 600 dpi (2400x3000 pixels 48-bit, 41 MB. Tiff) = 100 THB

พิมพ์ภาพได้ขนาด 8x10 นิ้วถึง 12x15 นิ้ว= 100 THB

Medium: res 1,200 dpi (4800x6000 pixels 48-bit, 165 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 16x20 นิ้วถึง 20x25 นิ้ว= 200 THB

Large: res 2,400 dpi (9600x12000 pixels 48-bit, 660 MB. Tiff)

พิมพ์ภาพได้ขนาด 32x40 นิ้วถึง 48x60 นิ้ว= 500 THB